Przegląd Prawa i Administracji, 81, 2009

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Wstęp

Download articleDownload article

Elementy psychologii sądowej w postępowaniu karnym na tle regulacji dotyczących przesłuchania świadków

Download articleDownload article

Wpływ opinii biegłych psychiatrów dotyczącej poczytalności oskarżonego na tok postępowania karnego

Download articleDownload article

Kilka uwag na temat wiarygodności i jej oceny w przesłuchaniu

Download articleDownload article

Małoletni świadek w procesie cywilnym – zagadnienia wybrane

Download articleDownload article

Przesłuchanie poznawcze w procesie karnym – zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Download articleDownload article

Procesowokarne i kryminalistyczne aspekty wizji lokalnej

Download articleDownload article

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny a problem osobowych źródeł dowodowych

Download articleDownload article

Znaczenie opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu w sprawach z ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Download articleDownload article

Ekspertyza psychiatryczna

Download articleDownload article

Osoba najbliższa i osoba w szczególnie bliskim stosunku osobistym jako osobowe źródło dowodowe w postępowaniu karnym

Download articleDownload article

Przesłuchanie świadka koronnego

Download articleDownload article

Wpływ procesów pamięci na zeznania małoletniego świadka

Download articleDownload article

Psychologiczne aspekty legalizacji eutanazji

Download articleDownload article

Kazirodztwo w aspekcie socjopsychologicznym

Download articleDownload article

Ocena wiarygodności dowodu z przesłuchania poznawczego w procesie karnym

Download articleDownload article

Przestępstwo znęcania się jako problem nauk penalnych

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout