Przegląd Prawa i Administracji, 80, 2009

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Download articleDownload article

Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym

Download articleDownload article

Jawność działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Download articleDownload article

Organizacja przesiedleń ludności niemieckiej z Polski do stref okupacyjnych w Niemczech w roku 1946

Download articleDownload article

Ekonomiczna analiza prawa w związku ze stosunkiem prawa do ekonomii

Download articleDownload article

Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych

Download articleDownload article

Wykładnia konkretyzująca konstytucji a zasada równości w Brazylii i w Polsce

Download articleDownload article

Fundusz Rezerwy Demograficznej jako instytucja systemu ubezpieczeń społecznych

Download articleDownload article

Modele finansowania partii politycznych na Litwie

Download articleDownload article

Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe

Download articleDownload article

"Prawo naturalne narodów". Prawo i władza w filozofii dziejów Giambattisty Vico

Download articleDownload article

W kwestii zasadności przesłanek obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary (art. 75 § 1 k.k.)

Download articleDownload article

Recenzja: Marcin Michał Wiszowaty, "Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny", Warszawa 2008

Download articleDownload article

Sprawozdanie z konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zkładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout