Przegląd Prawa i Administracji, 78, 2008

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Rola partnerstwa trójsektorowego w ramach nowego zarządzania publicznego a problem biurokracji

Pobierz artykułPobierz artykuł

Konstytucyjnoprawne aspekty ochrony tajemnicy komunikowania się w Internecie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polityka władz polskich wobec ludności niemieckiej w okresie funkcjonowania Ministerstwa Ziem Odzyskanych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Umowa o roboty budowlane w świetle orzecznictwa sądowego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Pobierz artykułPobierz artykuł

Jednostki samorządu terytorialnego w procesie wykonywania kary ograniczenia wolności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym – geneza i charakter prawny

Pobierz artykułPobierz artykuł

Cofnięcie skargi do sądu administracyjnego – aspekty teoretyczne i praktyczne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Służba cywilna – geneza, uregulowania prawne, prognozy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polska i Europa w koncepcjach Obozu Narodowo-Radykalnego – Falanga i Konfederacji Narodu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Struktura demograficzna reemigrantów II Rzeczypospolitej – między identyfikacją a wyjaśnianiem działań

Pobierz artykułPobierz artykuł

Specyfika przesłuchania dzieci i nieletnich. Wartość dowodowa ich zeznań (wyjaśnień)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Spory wokół doktryny Roberta Owena

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy