Przegląd Prawa i Administracji, 88, 2012

Download articleDownload article

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I Konstytucji RP

AbstractDownload articleDownload article

Zabytek nieruchomy a dziedzictwo architektoniczne. Uwagi w związku z ratyfikacją Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy

AbstractDownload articleDownload article

Tytuł prawny Polski do zabytków wywiezionych z Wrocławia pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej

AbstractDownload articleDownload article

Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki — skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania

AbstractDownload articleDownload article

Poszukiwania skarbów czy poszukiwania zabytków? Między legendą a rzeczywistością

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Marta Baranowska, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs  wielka polityka, Toruń 2009, ss. 359

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout