Przegląd Prawa i Administracji, 77, 2008

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Możliwości bezpośredniego wpływania przez obywatela na treść aktów gminnego planowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Pobierz artykułPobierz artykuł

W kwestii modelu współczesnej polskiej administracji publicznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej – nowy instrument europejski mający na celu wspieranie współpracy transgranicznej samorządów terytorialnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Swoboda świadczenia usług prawniczych w prawie wspólnotowym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Istota bankowości centralnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona życia w polskich przepisach konstytucyjnych w latach 1921–1939

Pobierz artykułPobierz artykuł

Aspekt systemowy i aksjologiczny „procedur”

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zasada kompetencji przyznanych w prawie wspólnotowym a suwerenność państw członkowskich

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wygaśnięcie mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Etnocentryzm jako postawa badawcza

Pobierz artykułPobierz artykuł

L’application de la décision-cadre sur le mandat d’arret européen en Pologne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kultura prawna katolicyzmu jako kultura życia – Kościół katolicki a prawo karne. Wybrane zagadnienia

Pobierz artykułPobierz artykuł

Fiskal'ne reguluwannja ta jogo wpływ na ob'jem finansowych resursiw pidpryjemstw

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o reklamie adresowanej do dzieci

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona prawa własności w państwach arabskich z perspektywy norm prawa międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego prawa praw człowieka

Pobierz artykułPobierz artykuł

Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane

Pobierz artykułPobierz artykuł

Środowisko pracy w II Rzeczypospolitej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Państwo w doktrynie anarchokapitalizmu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dyskusja: Szczególne przypadki udostępniania danych osobowych w związku z poszukiwaniem majątku dłużników przez wierzycieli (firmy windykacyjne) oraz problem zakresu umocowania pośrednika nieruchomości w dostępie do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy