Przegląd Prawa i Administracji, 93, 2013, ss.148

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Postępowanie dowodowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (zagadnienia ogólne)

AbstractDownload articleDownload article

Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego

AbstractDownload articleDownload article

Prawne aspekty emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego

AbstractDownload articleDownload article

Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Konkurencyjność przepadku przedmiotów a przepadku korzyści majątkowej

AbstractDownload articleDownload article

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. I KZP 34/05: OSNKW 2006, nr 1, poz. 2

AbstractDownload articleDownload article

Efekty napływu inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju goszczącego

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Michał Maciej Kostecki, Homo oeconomicus. Aforyzmy, maksymy, sentencje, Warszawa 2011

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout