Przegląd Prawa i Administracji, 94, 2013, ss.132

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych w XX-wiecznych koncepcjach jedności europejskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

European unity, unification projects, peace cooperation ideas

Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières des municipalités durant le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fiscal management (budget management), fiscal transparency, fiscal autonomy, decentralization

Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

methods of ADR, civil procedure, criminal procedure, administrative procedure

Mobbing — roszczenia przysługujące poszkodowanemu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mobbing, legal regulations, workplace

Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

serial killer, murder, typology of killers, psychological profiling, deductive methods

Kierunki geograficzne polskich inwestycji za granicą

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

foreign direct investments, Polish investments abroad, geographical directions of the investment flows

Report from the scientific conference “Contemporary conceptions of protection of fundamental freedoms and rights”

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy