Przegląd Prawa i Administracji, 97, 2014, ss.168

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Etiologia popełniania zabójstw przez kobiety

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Skutki prawne naruszenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym zasad stadium rozpoznawczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Problem feminizacji ubóstwa w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czynności egzekucyjne w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne jako źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wysokość udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

W kwestii przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Glosa do wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 listopada 2012 r., sygn. II AK a 283/12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Aldona Domańska, Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 282 ss.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Janusz Gajda, Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów, 2012, 435 ss.

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy