Przegląd Prawa i Administracji, 99, 2014, ss.164

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Zabezpieczenie emerytalne w Polsce po transformacji ustrojowej. Możliwe kierunki dalszych zmian

AbstractDownload articleDownload article

Zabezpieczenie społeczne ryzyka starości w ustawie o pomocy społecznej

AbstractDownload articleDownload article

Zobowiązania emerytalne w ESA 2010

AbstractDownload articleDownload article

Meandry wiedzy społeczeństwa polskiego na temat zasad systemu emerytalnego (w świetle badań)

AbstractDownload articleDownload article

Obowiązki informacyjne otwartych funduszy emerytalnych o charakterze powszechnym

AbstractDownload articleDownload article

Konsolidacja na rynku OFE a reguły konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

Trzeci filar systemu emerytalnego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ zmian w systemie emerytalnym w Polsce w latach 2011–2013 na efektywność inwestycji otwartych funduszy emerytalnych

AbstractDownload articleDownload article

System emerytalny na Jamajce

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout