Przegląd Prawa i Administracji, 102, 2015. Postanalityczna filozofia prawa, ss.268

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Czym może się stać postanalityczna filozofia prawa?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Postanalityczna teoria i filozofia prawa. Nowe szanse, nowe zagrożenia?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Przyczyny kryzysu teorii prawa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Postanalityczne perspektywy ogólnej refleksji nad prawem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czy teoria prawa ma tożsamość? O prawie i pamięci zbiorowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kultura prawnicza jako praxis: o sprawczym działaniu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

W stronę postanalitycznej filozofii prawa. O konsekwencjach metafilozofii Richarda Rorty’ego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Postanalityczna filozofia prawa wobec poglądów Paula Ricoeura

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dekonstrukcja podmiotu według feministycznej jurysprudencji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zamiana dyskursów. Władza jurydyczna a władza terapeutyczna w świetle teorii społecznej Michela Foucaulta

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miejsce i znaczenie teorii prawa we współczesnej literaturze karnistycznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Relikty w kulturze prawnej. Uwagi metodologiczne na tle pozostałości epoki socjalizmu realnego w polskim prawie prywatnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Założenie spójności semantycznej systemu prawa w klaryfikacyjnej teorii wykładni

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O tym, czy istnieje potrzeba reinterpretacji terminu „stanowienie prawa”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Epistemologia sporu w kontekście instytucji sędziowskiego zdania odrębnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy