Przegląd Prawa i Administracji, 105, 2016, ss.264

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

ARTYKUŁY

Liberalizm Thomasa Paine’a

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zawieszenie zwrotu kosztów opieki zdrowotnej a dyrektywa transgraniczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Agraryzm i jego wyraz w myśli społeczno-ekonomicznej F. Bujaka, W. Stysia i W. Grabskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawna dopuszczalność rezygnacji z wybranych dochodów własnych gmin

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O  potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Instrumentalizacja prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej w kontekście kryteriów oceny ofert

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne gmin — na przykładzie gminy Mirsk

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zasady techniki prawodawczej w Polsce i Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Charakter i przedmiot porozumień zbiorowych z udziałem agencji pracy tymczasowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych na tle regulacji krajowych i  unijnych — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

RECENZJE

Międzynarodowa ochrona praw człowieka — współczesne problemy na świecie, pod redakcją Mariusza Jabłońskiego, Tomasza Jurczyka, Patryka Gutierreza, E-Wydawnictwo. Prawnicza i  Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie Nr 63, ISBN 978-83-61370-59-8, Wrocław 2015, ss. 275

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.16

Pobierz artykułPobierz artykuł

Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger (editor), International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht- London-New York 2012, ss. 424

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.17

Pobierz artykułPobierz artykuł

SPRAWOZDANIA

„Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego” 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. Zielona Góra, 17–19 września 2015 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.18

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy