Przegląd Prawa i Administracji, 105, 2016, ss.264

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

ARTYKUŁY

Liberalizm Thomasa Paine’a

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.1

AbstractDownload articleDownload article

Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.2

AbstractDownload articleDownload article

Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.3

AbstractDownload articleDownload article

The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.4

AbstractDownload articleDownload article

Zawieszenie zwrotu kosztów opieki zdrowotnej a dyrektywa transgraniczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.5

AbstractDownload articleDownload article

Agraryzm i jego wyraz w myśli społeczno-ekonomicznej F. Bujaka, W. Stysia i W. Grabskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.6

AbstractDownload articleDownload article

Prawna dopuszczalność rezygnacji z wybranych dochodów własnych gmin

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.7

AbstractDownload articleDownload article

Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.8

AbstractDownload articleDownload article

Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.9

AbstractDownload articleDownload article

O potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.10

AbstractDownload articleDownload article

Instrumentalizacja prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej w kontekście kryteriów oceny ofert

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.11

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne gmin — na przykładzie gminy Mirsk

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.12

AbstractDownload articleDownload article

Zasady techniki prawodawczej w Polsce i Unii Europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.13

AbstractDownload articleDownload article

Charakter i przedmiot porozumień zbiorowych z udziałem agencji pracy tymczasowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.14

AbstractDownload articleDownload article

Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych na tle regulacji krajowych i unijnych — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.15

AbstractDownload articleDownload article

RECENZJE

Międzynarodowa ochrona praw człowieka — współczesne problemy na świecie, pod redakcją Mariusza Jabłońskiego, Tomasza Jurczyka, Patryka Gutierreza, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie Nr 63, ISBN 978-83-61370-59-8, Wrocław 2015, ss. 275

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.16

Download articleDownload article

Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger (editor), International Neurolaw. A comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht- London-New York 2012, ss. 424

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.17

Download articleDownload article

SPRAWOZDANIA

„Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego” 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. Zielona Góra, 17–19 września 2015 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.105.18

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout