Przegląd Prawa i Administracji, 110, 2017, ss.216

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

WPROWADZENIE

Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.1

Download articleDownload article

„THE POLITICAL” IN THE PHILOSOPHICAL-LEGAL AND METHODOLOGICAL DISCOURSE

Filozofia polityczna a pozytywistyczna teoria prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.2

AbstractDownload articleDownload article

Prawoznawstwo — polityczność nauki czy nauka polityczności?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.3

AbstractDownload articleDownload article

Metodologie teorii prawa a problem polityczności prawoznawstwa. Aspekt behawioralny i intensjonalny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.4

AbstractDownload articleDownload article

CONSTITUTIONALISM BETWEEN LAW AND POLITICS

Od „legalnej rewolucji” do kontrrewolucji. Kryzys konstytucjonalizmu liberalno-demokratycznego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.5

AbstractDownload articleDownload article

Od kultury władzy do kultury uzasadniania. Doświadczenia południowoafrykańskie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.6

AbstractDownload articleDownload article

Konstytucjonalizm wobec „zemsty postmodernizmu”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.7

AbstractDownload articleDownload article

Kilka tez o instrumentalizacji prawa i ochronie przed nią

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.8

AbstractDownload articleDownload article

„THE POLITICAL” IN THE PROCESS OF CREATING AND APPLYING THE LAW

Między polityką a prawem. Problem „upolitycznienia” tworzenia prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.9

AbstractDownload articleDownload article

„Efekt aureoli” i „efekt uczestnictwa” a niezależność prawników-naukowców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.10

AbstractDownload articleDownload article

Aksjologiczna wykładnia prawa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.11

AbstractDownload articleDownload article

Praktyka precedensowa w porządku prawa stanowionego. Podstawowe czynniki warunkujące

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.12

AbstractDownload articleDownload article

Sędzia jako osoba sprawująca „wymiar sprawiedliwości”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.13

AbstractDownload articleDownload article

Sfera publiczna, sfera prywatna i wolność religijna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.110.14

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout