Przegląd Prawa i Administracji, 111, 2017, ss.220

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przedmowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

homelessness, homeless people, shelter, direct access hostels, social environment of public administration

Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

wicked problems, rationality, public administration, solution

Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dignity, human dignity, public administration, government administration, local authorities, environment, subsidiarity

Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

medical entities; environment of medical entities; management of medical entities; HR management

Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

organisation, institution, the degree of an institution’s organisation, the core of an institution, an institution’s external circle, an institution’s environment

Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public administration, politics, policy, general administrative law, the administrative law of organizational structures, the substantive administrative law and the procedural administrative law

Instytucjonalne, światopoglądowe otoczenie administracji publicznej a jej tak zwana apolityczność

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Public administration, organization, environment, public interest, political neutrality, world-view neutrality

Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

crisis situations, crisis management

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public-private partnership, public administration, public tasks

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

education, school, globalisation, civilisation, challenges, political and social system, transformation, environment, educational policy, educational reforms, educational objectives, public administration, local government

Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mediation, mediator, public administration, environment organization

Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public administration environment, master of the sea ship, captain, public administration

SPRAWOZDANIA

„Są jeszcze sądy we Wrocławiu”. Spotkanie z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Salon Profesora Dudka, 26  maja 2017 roku)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.14

Pobierz artykułPobierz artykuł

Noty o  autorach

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy