Przegląd Prawa i Administracji, 87, 2011

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rola Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kazachstanu w kształtowaniu rodzimej nauki konstytucyjnej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polskie symbole narodowe i państwowe. Geneza, ewolucja, stan prawny

Pobierz artykułPobierz artykuł

Referendum jako instytucja odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta w Europie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Postanowienia tymczasowe w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Status prawny instytutów polskich

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów

Pobierz artykułPobierz artykuł

Czy opisy diagnoz (rozpoznań) są utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami rynkowymi jako warunek zabezpieczenia przejrzystości rynku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Podstawowe instytucje systemu prawa państw totalitarnych. Zarys typologii

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Daniel Eryk Lach, "Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej", Warszawa 2011, ss. 395

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy