Przegląd Prawa i Administracji, 85, 2011

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Rola norm prawnych w ewolucji planowania i zagospodarowania przestrzennego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis

Pobierz artykułPobierz artykuł

The implementation of Community law obligations in the Italian legal framework: the “legge comunitaria” (Community Statute)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Unia Europejska wobec problemów globalnych — instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po traktacie lizbońskim

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ewolucja prawa wyborczego do Prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania społeczno-polityczne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ustrój Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na tle reform 1997–2009. Wybrane zagadnienia współczesnych przemian ustrojowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zagadnienie współdziałania w wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe

Pobierz artykułPobierz artykuł

Obowiązki sprawcy w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Niezawisłość sądownictwa a niezależność sadów i niezawisłość sędziów

Pobierz artykułPobierz artykuł

Afrykański system międzynarodowych organów sądowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi

Pobierz artykułPobierz artykuł

Geneza regulacji konstytucyjnych dotyczących ochrony rodziny

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uniwersalna definicja dziecka?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rozwój ochrony konsumenta realizowanej przez prawo konkurencji

Pobierz artykułPobierz artykuł

Problem zdefiniowania pojęcia „innej podobnej umowy” w świetle artykułu 15 kodeksu spółek handlowych — uwagi de lege lata i de lege ferenda

Pobierz artykułPobierz artykuł

Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech w 1947 roku

Pobierz artykułPobierz artykuł

O polskiej idei narodowej na Litwie na przełomie XIX i XX wieku [rec. Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w

Pobierz artykułPobierz artykuł

Polskie interpretacje autorytaryzmu i totalitaryzmu, Karpacz 7–9 grudnia 2010 r.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy