Przegląd Prawa i Administracji, 82, 2010

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Precedens a spójność aksjologiczna prawa w ujęciu Ronalda Dworkina

Pobierz artykułPobierz artykuł

Pojęcie reprezentacji. Uwagi teoretycznoprawne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o zmianach modelu postępowania przygotowawczego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zwrot nadpłaty z urzędu na wniosek w formie czynności materialno-technicznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kobieta arabska w krajach Maghrebu w świetle ograniczeń nakładanych na nią przez społeczeństwo

Pobierz artykułPobierz artykuł

W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Udział stron, obrońców i pełnomocników w czynnościach postępowania przygotowawczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Pobierz artykułPobierz artykuł

Koncepcja praw człowieka – podejście prawosławne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Konstytucja III RP a prawo europejskie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wpływ orzecznictwa polskich sadów administracyjnych na stosowanie Europejskiego kodeksu dobrej administracji

Pobierz artykułPobierz artykuł

Funkcje postępowania przygotowawczego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zasada ochrony konsumentów a zasada wolności działalności gospodarczej w świetle przepisów Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Elementy prawa kontraktowego Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pobierz artykułPobierz artykuł

Informatyzacja czynności dowodowych w postępowaniu cywilnym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o tzw. horyzontalnej kontroli odwoławczej w postępowaniu przygotowawczym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wyjściowa ocena stanu majątkowo-finansowego publicznego szkolnictwa akademickiego w Polsce

Pobierz artykułPobierz artykuł

Spółki handlowe przed wpisem do rejestru. Zagadnienia wybrane

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Jan Drgonec, Konanie pred Ustavnym sudom Slovenskej republiky, Heureka, Šamorin 2008, ss. 251

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. David Boucher, Paul Kelly, tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 732

Pobierz artykułPobierz artykuł

Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918–1939, Kudowa Zdrój, 5–7 listopada 2008 r.

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy