Przegląd Prawa i Administracji, 98, 2014. Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, ss.224

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wprowadzenie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej — granice znaczeniowe

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Planowanie przestrzenne wobec interesu publicznego i prywatnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu usług publicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kwalifikacja prawna umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Współdziałanie gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jako zadanie własne gminy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procesie współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kontrola regulowanej działalności gospodarczej jako płaszczyzna współdziałania organów samorządowych i przedsiębiorców

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Powierzanie przez gminę zadań podmiotom zewnętrznym i odpowiedzialność za ich nienależyte wykonanie na przykładzie zimowego utrzymania czystości i porządku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Współpraca przedsiębiorstw energetycznych i gmin w świetle art. 16 ust. 12 ustawy Prawo energetyczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy