Articles

Anna Marta Tęcza-Paciorek

annatecza@poczta.onet.eu

Articles

Wpływ opinii biegłych psychiatrów dotyczącej poczytalności oskarżonego na tok postępowania karnego

Download article

Obserwacja psychiatryczna po nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 5 grudnia 2008 r.

Download article

Obserwacja psychiatryczna w świetle zasady domniemania niewinności

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout