Artykuły

Lidia Klat-Wertelecka

lklat@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Wprowadzenie

Pobierz artykuł

Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

AbstractPobierz artykuł

consolidation and division, local development plan, land development, resolution of the commune council, property

Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, „Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia”], Ałmaty 2012, ss. 175

Pobierz artykuł

Wymuszanie wykonania obowiązków administracyjno-prawnych w wybranych krajach europejskich

AbstractPobierz artykuł

Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego

AbstractPobierz artykuł

recenzja: Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, ss. 368

Pobierz artykuł

Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy