Artykuły

Wiesława Miemiec

Artykuły

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

Pobierz artykuł

Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pobierz artykuł

Usługi jako przedmiot podatku od towarów i usług w Polsce

AbstractPobierz artykuł

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

AbstractPobierz artykuł

radio broadcasting, television, public mission, state contract, public-law institution, radio board, administrative board, authorizing officer, fee, contribution, radiofonia, telewizja, misja publiczna, umowa państwowa, zakład publicznoprawny, rada radiofonii, rada administracyjna, intendent, opłata, składka

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

AbstractPobierz artykuł

Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykuł

Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy