Articles

Jan Maciejewski : 0000-0002-0743-099X

Articles

Wstęp

Download article

Wstęp

Download article

Identyfikacja paradygmatu transformacji oraz jego koneksja z mikro-, makro- i mezowymiarami społecznymi

AbstractDownload article

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt." Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa"

Download article

Report from the XXVI International Scientifi c Conference Dispositional groups in the cross-border cooperation system for security (Wrocław, 7–8 May 2015)

Download article

Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” (Wrocław 12–13.05.2016 r.)

Download article

Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout