Articles

Jan Maciejewski : 0000-0002-0743-099X

Articles

Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna

AbstractDownload article

Wstęp

Download article

Wstęp

Download article

Introduction

Download article

Social processes and changes in the awareness of the security issue. Sociological context

Download article

Officers of the Polish Armed Forces during political transformation. A sociological context

Download article

Identyfikacja paradygmatu transformacji oraz jego koneksja z mikro-, makro- i mezowymiarami społecznymi

AbstractDownload article

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt." Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa"

Download article

Report from the XXVI International Scientifi c Conference Dispositional groups in the cross-border cooperation system for security (Wrocław, 7–8 May 2015)

Download article

Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” (Wrocław 12–13.05.2016 r.)

Download article

Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout