Articles

Olaf Włodkowski

Articles

Znaczenie słowniczka tekstu aktu prawnego na przykładzie Kodeksu karnego skarbowego

AbstractDownload article

Z problematyki sankcji karnych w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Download article

Międzynarodowe Seminarium Teoretyczne i praktyczne problemy przepadku mienia (konfiskaty) w systemie prawa angielskiego i polskiego (przepisy materialne, procesowe i wykonawcze), Wrocław 26–27 kwietnia 2007 r.

Download article

Rola wskaźnika bazowego „minimalnego wynagrodzenia” w kodeksie karnym skarbowym

AbstractDownload article

fiscal criminal law, Fiscal Criminal Code, minimum pay, amount limit

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout