Articles

Piotr Jurek

piotr@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)

Download article

Prace magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja pisane na seminarium Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractDownload article

Zakład Historii Państwa i Prawa Polski

AbstractDownload article

Supremacja religii stanu a tolerancja wyznaniowa w Rzeczypospolitej szlacheckiej

AbstractDownload article

W kwestii przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload article

Recenzja: Lech Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280

Download article

Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

AbstractDownload article

Wałbrzych agglomeration, inhabitancy, property owners, municipal fee, waste management

Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego

AbstractDownload article

unit of a territorial division, decentralization, region of Wałbrzych, agglomeration of Wałbrzych

Recenzja: Wacław Uruszczak, "Historia państwa i prawa polskiego", t. 1 ("966–1795"), Warszawa 2010

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout