Articles

Wojciech Szydło

Articles

Pojęcie reprezentacji. Uwagi teoretycznoprawne

Download article

Aspekty podmiotowości prawnej Skarbu Państwa

Download article

Cywilnoprawne aspekty umowy cesji wierzytelności oraz umowy o subpartycypację zawieranych w procesie sekurytyzacji wierzytelności

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout