Articles

Wojciech Jasiński

Articles

Udział stron, obrońców i pełnomocników w czynnościach postępowania przygotowawczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Download article

Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i  obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout