Articles

Katarzyna Jagodzińska

Articles

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys problematyki porównawczej

Download article

May the harmonisation of European contract law facilitate the resolutionof international economic conflicts?

AbstractDownload article

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny a problem osobowych źródeł dowodowych

Download article

Rekonstrukcja miejsca zdarzenia w praktyce anglosaskiej a eksperyment procesowo-kryminalistyczny w polskim systemie prawa

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout