Artykuły

Anna Muszyńska

Artykuły

Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifi kowany przestępstwa stalkingu

AbstractPobierz artykuł

stalking, crime, aggrieved, attempt on one’s life, harassment

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody

AbstractPobierz artykuł

exemplary damages, remedying damage, compensation, crime

Zasądzenie odszkodowania z  urzędu w  procesie karnym

AbstractPobierz artykuł

ex-officio remedy, remedy, criminal law, crime

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

AbstractPobierz artykuł

remedying of harm, probative measures, probation, crime

Zawieszenie postępowania karnego wobec osoby uzależnionej od środków odurzających według ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Pobierz artykuł

Remarks against selected solutions implemented by the amendment to the Penal Code of 20 February 2015

AbstractPobierz artykuł

crime, obligation of redress for damage, compensation, exemplary damages, forfeiture, protective measure, addiction therapy

Znaczenie opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu w sprawach z ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Pobierz artykuł

O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku

AbstractPobierz artykuł

crime, precautionary measure, addiction therapy, intoxicant, addiction

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy