Artykuły

Karol Kiczka ORCiD: 0000-0002-3056-024X

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Wprowadzenie

Pobierz artykuł

Wprowadzenie

Pobierz artykuł

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa

Pobierz artykuł

Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

AbstractPobierz artykuł

Orzecznictwo sądowe w społecznej gospodarce rynkowej

AbstractPobierz artykuł

Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego

AbstractPobierz artykuł

Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych

AbstractPobierz artykuł

Constitution, direct application, administrative court, pro-constitutional interpretation, rule of law

Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych

Pobierz artykuł

Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej osoby prawnej

Pobierz artykuł

Sprawozdanie z konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zkładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Pobierz artykuł

Recenzja: Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 309

Pobierz artykuł

Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy