Articles

Małgorzata Stochmal : 0000-0002-8385-2844

Articles

Socjologia LXIII. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa. Studium socjologiczne

AbstractDownload article

Wstęp

Download article

Jeszcze raz o wątku erotycznym w Kole Sprawy Bożej

Download article

Brat Jan, czyli współudział generała Jana Skrzyneckiego w sprawie Andrzeja Towiańskiego

Download article

Fenomen „rogu obfitości” w faktograficznej rekonstrukcji programu intelektualnego Alvina Warda Gouldnera

AbstractDownload article

Rekrutacja do straży pożarnej — rozwiązania polskie i amerykańskie

AbstractDownload article

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt." Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa"

Download article

Metodologiczne założenia empirycznych badań społecznych nad Państwową Strażą Pożarną w systemie bezpieczeństwa państwa

AbstractDownload article

Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout