Articles

Katarzyna Marak [UE] : 0000-0002-3402-5770

katarzyna.marak@ue.wroc.pl

Articles

Ustrój, zadania samorządu terytorialnego oraz gospodarka komunalna

Download article

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w świetle obecnie obowiązujących i nowych regulacji zamówień publicznych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout