Articles

Krzysztof Wygoda : 0000-0002-0997-5512

Articles

Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne

Download article

Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych na tle regulacji krajowych i unijnych — wybrane zagadnienia

AbstractDownload article

Dyskusja: Szczególne przypadki udostępniania danych osobowych w związku z poszukiwaniem majątku dłużników przez wierzycieli (firmy windykacyjne) oraz problem zakresu umocowania pośrednika nieruchomości w dostępie do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout