Artykuły

Leonard Górnicki ORCiD: 0000-0002-5770-1073

leog@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Narodowosocjalistyczne prawo w poglądach Szymona Rundsteina

AbstractPobierz artykuł

Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę

AbstractPobierz artykuł

subjective rights of private individuals, rights of privacy  (Persönlichkeitsrechtes), inequality before the law, racism, the racial law (Rassenrecht), the Nuremberg Law, eugenics, euthanasia

Czek i jego forma w projekcie ustawy czekowej z 1923 roku

AbstractPobierz artykuł

kodyfi kacja prawa czekowego, rezolucje haskie w zakresie prawa czekowego z 1912 ro ku, projekt prawa czekowego z 1923 ro ku, forma czeku, klauzula czekowa, zlecenie zapłaty, bierna zdolność czekowa

Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku

AbstractPobierz artykuł

Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku

AbstractPobierz artykuł

Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP

AbstractPobierz artykuł

civil law, commercial law, codification of laws, mixed legal systems, Zivilrecht, Handelsrecht, Kodifikation des Rechts, Grenzgebiete der Rechtssysteme

Regulacje prawne spółki cywilnej według ustawodawstw pozaborowych w II RP

AbstractPobierz artykuł

private partnership, Code civil des Français (Code Napoléon) of 1804, Svod Zakonov Rossiyskoy Imperii of 1832, Allgemeines Bürgerlisches Gesetzbuch of 1811, Bürgerliches Gesetzbuch of 1896, Code of Obligations of 1933, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Code civil des Français (Code Napoléon) aus dem Jahre 1804, Swod Zakonow Rossijskoj Imperii aus dem Jahre 1832, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch aus dem Jahre 1811, Bürgerliches Gesetzbuch aus dem Jahre 1896, Schuldrechtsbuch aus dem Jahre 1933

Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932

AbstractPobierz artykuł

general part of the Civil Code, enterprise, universitas iuris, broad notion of legal items and the subject of rights in rem, property

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy