Articles

Maciej Trzciński : 0000-0002-6308-3187

Articles

Poszukiwania skarbów czy poszukiwania zabytków? Między legendą a rzeczywistością

AbstractDownload article

Próba oceny nowych rozwiązań w zakresie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury

AbstractDownload article

cultural heritage, crimes, minor offence, protection, new criminal provisions

Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout