Artykuły

Adam Sulikowski ORCiD: 0000-0002-8423-3199

Artykuły

Czy koniec teorii prawa?

Pobierz artykuł

Postanalityczne perspektywy ogólnej refleksji nad prawem

AbstractPobierz artykuł

Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy

AbstractPobierz artykuł

transhumanism, modern legal philosophy, legal theory, jurisprudence

Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji

AbstractPobierz artykuł

феміністична юриспруденція, теорія критики, фемінізм, право, рів- ність перед законом, юридична освіта, репродуктивні права, feminist jurisprudence, critical theory, feminism, law, equality before law, legal education, reproductive rights

Postkolonialna koncepcja hybrydyczności a prawa własności kulturowej. Pomiędzy dynamiką kultury a esencjalizmem

AbstractPobierz artykuł

kultura, własność, hybryda, postkolonializm

Konstytucjonalizm wobec „zemsty postmodernizmu”

AbstractPobierz artykuł

Konstytucja — system — hegemonia. „(Anty)polityczna” funkcja argumentów systemowych w orzecznictwie konstytucyjnym

AbstractPobierz artykuł

Prawa człowieka a „śmierć Boga”

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy