Articles

Jerzy Zajadło : 0000-0002-3113-9828

Articles

Graficzny obraz systemu prawa: prawo, estetyka, estetyka prawa?

AbstractDownload article

Prawoznawstwo — polityczność nauki czy nauka polityczności?

AbstractDownload article

Filozofia prawa a teoria prawa we współczesnej jurysprudencji niemieckiej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout