Articles

Krzysztof Zagrobelny

Articles

Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych

AbstractDownload article

W sprawie szkody występującej pod postacią zwiększenia się pasywów poszkodowanego

Download article

Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 647 (1) § 2 k.c.)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout