Articles

Igor Białowąs

Articles

Możliwości bezpośredniego wpływania przez obywatela na treść aktów gminnego planowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout