Artykuły

Katarzyna Łucarz ORCiD: 0000-0003-3130-2389

Artykuły

Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz

Pobierz artykuł

Distinction criteria for fiscal torts

AbstractPobierz artykuł

fiscal petty offence, fiscal offence, act of lesser significance, statutory threshold

Some remarks on the absolute discontinuance of proceedings against offenders with small amounts of narcotics or psychotropic substances for personal use

AbstractPobierz artykuł

possession of narcotics or psychotropic substances, the absolute dismissal of proceedings with regard to offenders offender of a“small” possession

O propozycji warunkowego zawieszenia wykonania zakazu prowadzenia pojazdów

Pobierz artykuł

Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

AbstractPobierz artykuł

driving ban, confiscation of driving licence, penal measure

O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Warszawa 2010)

AbstractPobierz artykuł

obligation of remedy, compensation/remedy, damages, crime

W sprawie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym

AbstractPobierz artykuł

ban on driving motor vehicles, driver’s license, withdrawal of entitlement to drive vehicles, legal course of a ban on driving motor vehicles, enforcement proceedings

Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy