Artykuły

Aleksander Cieśliński ORCiD: 0000-0001-7459-564X

Artykuły

Wartości Unii Europejskiej jako wartości konstytucyjne

AbstractPobierz artykuł

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjalnej”

AbstractPobierz artykuł

System jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a Ukraina z perspektywy układu stowarzyszeniowego

AbstractPobierz artykuł

umowa stowarzyszeniowa, Ukraina-UE, Jednolity rynek wewnętrzny, harmonizacja, Association Agreement, Ukraine-EU, Single Internal Market, Harmonization

Umowy międzynarodowe jako źródło prawa Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykuł

Європейський Союз, міжнародні договори, відповідність для підпи- сання угод, відносини ЄС із третіми країнами, European Union, international agreements, competences to conclude international treaties, EU relations with third states

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractPobierz artykuł

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego

AbstractPobierz artykuł

association agreement, Ukraine-EU, single internal market, harmonization, договір про асоціацію, Україна-ЄС, Єдиний внутрішній ринок, гармонізація

Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy