Artykuły

Angelika Drelichowska

angelika.drelichowska@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne

AbstractPobierz artykuł

administrative enforcement proceedings, complaint against enforcement actions, the course of the proceedings, enforcement actions, orders issued in administrative enforcement proceedings

Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego

AbstractPobierz artykuł

postępowanie sądowoadministracyjne; prawo podatkowe; interpretacje przepisów prawa podatkowego; interpretacja generalna, interpretacja indywidualna; interpretacja milcząca; skarga do sądu administracyjnego, court administrative proceedings, tax law, tax interpretation, general interpretation, individual interpretation, silent interpretation, interpretation of ambiguous statutory provisions, complain to an administrative court

Czynności egzekucyjne w świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

AbstractPobierz artykuł

Pełnomocnictwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

AbstractPobierz artykuł

the power of attorney, administrative enforcement proceedings, formal requirements of the power of attorney in administrative enforcement proceedings, subjective scope of the power of attorney in administrative enforcement proceedings, legal capacity to grant somebody the power of attorney and to act as attorney in administrative enforcement proceedings

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., II FSK 2026/11

AbstractPobierz artykuł

administrative enforcement proceedings, debtor of distressed receivables, scope of the legal protection, complaint, administrative proceedings

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy