Articles

Robert Wilczyński : 0000-0002-8585-4114

Articles

Regulacje dotyczące równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu tymczasowym

AbstractDownload article

Charakter i przedmiot porozumień zbiorowych z udziałem agencji pracy tymczasowej

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout