Articles

Marcin Rudnicki

marcin.rudnicki@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Skutki prawne naruszenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym zasad stadium rozpoznawczego

AbstractDownload article

Sprawozdanie z konferencji naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, Wrocław 12−13 września 2014 r.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout