Articles

Paweł Lenio : 0000-0002-9364-7318

Articles

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii

AbstractDownload article

healthcare, public finance

Zawieszenie zwrotu kosztów opieki zdrowotnej a dyrektywa transgraniczna

AbstractDownload article

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech

AbstractDownload article

health care, public finances, financing systems

Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne jako źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

AbstractDownload article

Treść i strony cywilnoprawnego stosunku służebności przesyłu

AbstractDownload article

służebność przesyłu, utility easement

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout