Artykuły

Tadeusz Kocowski ORCiD: 0000-0002-4086-8803

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa

Pobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie

AbstractPobierz artykuł

volunteer fire brigade, fire protection unit, association, ordinary association

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

AbstractPobierz artykuł

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Organy wykonawcze gmin a podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

AbstractPobierz artykuł

Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne

AbstractPobierz artykuł

medical services, medical entity, health care, patient’s rights, medical law

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

AbstractPobierz artykuł

Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych

AbstractPobierz artykuł

Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej

AbstractPobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy