Articles

Daria Hofman

Articles

Współpraca więziennictwa ze Strażą Graniczną na podstawie analizy doniesień medialnych

AbstractDownload article

Prison Service, Border Guard, national security, cooperation

Sprawozdanie z XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa (Wrocław, 7–8 maja 2014)

Download article

Report from the XXVI International Scientifi c Conference Dispositional groups in the cross-border cooperation system for security (Wrocław, 7–8 May 2015)

Download article

Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” (Wrocław 12–13.05.2016 r.)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout