Articles

Martyna Sługocka : 0000-0002-1618-7338

mslugocka@vp.pl

Articles

Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi

AbstractDownload article

Praktyczne problemy stosowania art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

AbstractDownload article

normalization, harmonization, conformity assessment system, economic development, product

Normalizacja i harmonizacja wymogów dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako działania warunkujące rozwój gospodarczy

AbstractDownload article

normalization, harmonization, European market

Aspekty prawne wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym

AbstractDownload article

entering property, neighboring property, preparatory work, investor, building permit

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout