Articles

Piotr Soroka

Articles

Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout