Artykuły

Joanna Kuźmicka-Sulikowska ORCiD: 0000-0002-7699-5150

Artykuły

Osobowość prawna Kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz artykuł

Popełnienie przestępstwa jako przyczyna niegodności dziedziczenia w polskim prawie spadkowym

AbstractPobierz artykuł

спадкування, усунення від права на спадкування, ситуація спадко- ємця, злочин, усунення від права на спадкування та ексгередація, inheritance, unworthiness of inheritance, heir situation, crime, unworthiness of inheritance against disheritance

Okoliczności, przy których zaistnieniu możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego według polskiego prawa spadkowego

AbstractPobierz artykuł

polskie prawo spadkowe, testament, testament, specjalna forma testamentu, testament ustny

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

AbstractPobierz artykuł

civil liability, material liability, public official, gross violation of the law, recourse claim

Od winy anonimowej do bezprawności organizacyjnej. Ewolucja zasady odpowiedzialności na tle art. 417 § 1 k.c.

Pobierz artykuł

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

AbstractPobierz artykuł

Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy