Articles

Michał Stambulski

Articles

Zamiana dyskursów. Władza jurydyczna a władza terapeutyczna w świetle teorii społecznej Michela Foucaulta

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout