Articles

Elżbieta Ostrowska [UWr] : 0000-0002-8143-7559

Articles

Formy międzynarodowych przepływów kapitału - problemy definicji

AbstractDownload article

Kierunki geograficzne polskich inwestycji za granicą

AbstractDownload article

foreign direct investments, Polish investments abroad, geographical directions of the investment flows

Efekty napływu inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju goszczącego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout